Pensive Brains Data Processing

حرف P اول کلمه ی ( Pensive )

این کلمه که معنی آن متفکر و اندیشناک است. در طراحی این حرف از سمبل مغز استفاده شده است که اشاره گر ماهیت اصلی تفکر و اندیشه می باشد. از سوی دیگر تعالی بخش ماهیت نام شرکت ( مغزهای متفکر ) می باشد. همچنین در طراحی این حرف از از چرخ دنده های در هم گره خورده استفاده شده است، هدف از انتخاب این المان در طراحی نشان دهنده همکاری و همیاری تیمی می باشد.

لوگو ما

لوگوی شرکت داده پرداز مغزهای متفکر

حرف B اول کلمه ی ( Brains )

در طراحی این حرف از یک موشواره ( ماوس ) استفاده شده است که به حرف B وصل شده است. از سوی دیگر ناحیه گرد مانند حرف B بصورت یک کره ی جهان طراحی شده است. که در حقیقت طراح قصد دارد نشان دهد که علم کامپیوتر و فناوری اطلاعات باعث افزایش ارتباطات در سطح جهانی شده است و شرکت مغزهای متفکر در نیز به سهم خود در این راستا فعالیت هایی نظیر طراحی وب سایت و برنامه نویسی و … را انجام میدهد.