دنیز جنتی فر هستم کارشناسی معماری، علاقه زیادی به حوزه بازاریابی و فروش دارم و مدتی هست که در این حوزه فعالیت میکنم.