امین رضایی هستم کارشناس مکانیک، اما فعال در حوزه فناوری اطلاعات. تخصص اصلی من در حوزه برنامه نویسی موبایل و مکاترونیک هستش. و مسئولیت این بخش از شرکت رو به عهده گرفتم