مهشاد شهرتی هستم ارشد معماری، علاقه شدیدی به طراحی و گرافیک دارم. چند سالی هست در این حوزه فعالیت میکنم.