پونه آذری هستم کارشناس نرم افزار و ارشد معماری کامپیوتر، برنامه نویسی رو با زبان سی شروع کردم و بصورت دانشگاهی و آکادمیک ادامه دادم. بعدها رفته رفته با زبان سی شارپ آشنا شدم و شروع به برنامه نویسی حرفه ای در زبان سی شارپ برای پلتفرم ویندوز کردم.