• شماره تماس را بدون " صفر " وارد کنید!
  • انواع فایل های مجاز : pdsprj, pcb, pcbdoc.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .