شما بعد از پرداخت بصورت دستی می توانید در این قسمت عملیات ثبت فیش بانکی خود را انجام دهید تا کارشناس فروش ما آن را بررسی و به شما اطلاع دهند . پر کردن تمامی فیلدها الزامی می باشد !

  • شماره تماس را بدون " صفر " وارد کنید!
  • شماره تماس را بدون " صفر " وارد کنید!
  • مبلغ را به " تومان " وارد کنید .