امکان پرداخت اینترنتی از طریق کارت های شتاب فعال در سایت فراهم شده است. اما اگر این کارت ها را در اختیار ندارید یا برای محل کار خود نیاز به فیش واریزی دارید می توانید مبلغ را به یکی از شماره حساب ها واریز نمایید. اگر برای استفاده از خدمات عجله دارید فقط به صورت آنلاین پرداخت کنید.

بانک ملت

bankmellat

شماره حساب

۴۵۴۶۰۸۵۰۷۹

شماره شبا

IR37-0120-0100-0000-4546-0850-79

بنام

شرکت داده پرداز مغزهای متفکر

بانک سامان

banksaman

شماره حساب

۹۶۰۱-۸۱۰-۱۳۸۰۱۷۴-۱

شماره شبا

IR09-0560-9601-8100-1380-1740-01

بنام

شرکت داده پرداز مغزهای متفکر

بانک ملی

bankmelli

شماره حساب

۰۱۰۱۲۴۰۷۹۵۰۰۷

شماره شبا

IR86-0170-0000-0010-1240-7950-07

شماره کارت

۶۰۳۷-۹۹۷۴-۳۷۵۶-۲۲۱۹

بنام

ساسان سلام زاده سلماسی

در صورت واریز وجه به یکی ازحساب های سایت لازم است مشخصات فیش بانکی را در صفحه  “ثبت فیش بانکی” از زیر منوی امور مالی ثبت نمایید. ما حداکثر طی دو روز کاری با دریافت صورتحساب از بانک، اطلاعات ثبت شده را کنترل کرده و درصورت مطابفت مبلغ واریزی شما تایید و به عنوان اعتبار شما منظور می شود.