سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان پی بینرم افزاری مدیریتی و تحت شبکه میباشد که امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف برای کاربران سیستم را امکان پذیر ساخته است و همچنین یک میز کار در اختیار تمام کاربران قرار میدهد تا بتواندکارهای خود را در طول روز ، هفته،و ماه مدیریت و برنامه ریزی نمایند. سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان داده پرداز مغزهای متفکر (پی بی)درجهت رفع نیازهای واحدهای مختلف با قابلیتهای ویژه تولید شده است که در ذیل به آن اشاره میشود: سیستم ثبت اطلاعات مشتریان و کاربران : این امکان رافراهم میآورد که اطلاعات مشتریان وکاربران به ویژه مشخصات ،آدرس ، ارتباطات ، خریدهای صورت گرفته وغیره را ثبت و در مواقع لزوم بهره برداری نماید که خود شامل ثبت اطلاعات مفیدی از قبیل : قابلیت تفکیک مشترکین ومراجعین به اشخاص حقیقی ،حقوقی ، و… ایجاد سطح دسترسی کاربران ثبت مشخصات کاربران سیستم ثبت و پیگیری اطلاعات تماسها : این قسمت شامل مدیریت ،ثبت و پیگیری برای مشتریان مختلف میباشد . در بخش میزکار کاربر میتواند پیگیریهای مربوط به آن روز را مشاهده و وضعیت آنها را تغییر دهد . همچنین میتواند ادامه پیگیری را لغو و یا به یک پیگیری جدید ارجاع دهد.

 

  سیستم مکاتبات داخلی: این قسمت به نوعی امکان ایجاد اتوماسیونی درون سازمانی را ایجاد میکند که شامل قسمتهای مختلفی میباشد : قابلیت پیگیری کارها با مجریان انجام آن ثبت وپیگیری قرار ملاقات ها ثبت و پیگیری جلسات گذاشتن یادداشت برای انجام امور مختلف به پرسنل امکان اضافه کردن یادآوری نمایش یادآوری ها سیستم اطلاع رسانی : این قسمت خود از سه نرم افزارشامل، نرم افزار ایمیل ، نرم افزار پیامک تشکیل شده است که تنظیم دستی ویا خودکاردارند ،ونیز امکان ارسال همزمان آنها برای یک شخص ویا تعریف ارسال در آینده به صورت فردی یا گروهی را امکان پذیر ساخته است . قسمت گزارشها : این قسمت از جذاب ترین قسمتهای نرم افزار میباشد که امکان استفاده از گزارشهای متنوع نرم افزار با فرمتهای مختلف (EXCEL ,WORD , PDF,.. ) و یا ایجاد گزارشهای مورد نظر را فراهم ساخته است. گزارش از پیگیریها بصورت روزانه و ماهیانه و … گزارش مشتریان ونحوه ی رفتار آنها دسته بندی میزان مشتریان براساس میزان خرید ،علت  خرید ،نحوه ی شروع همکاری و … گزارش از دستور جلسات گزارش از پیامهای ارسال شده گزارش از وجوه دریافتی