ارائه راهکارهای تجارت الکترونیک :

پیشرفت یکی از اهداف اصلی و جدایی ناپذیر تمامی کسب و کار ها می باشد. روز به روز تکنولوژی به صورت در حال پیشرفت می باشد. مدیران بسیار خلاقی در کسب و کار خود که به صورت سنتی یا حتی الکترونیکی هست بسیار تلاش می کنند و بهره وری مناسبی نداشته و از فضای کسب و کار موجود دلسرد می شوند. این پیشرفت عجیب نیست مهم آشنا بودن با راهکار های تجارت در این دوره ی الکترونیکی است.

چرا ما؟

ما در حوزه طراحی وب سایت ، بهینه سازی وب سایت ، بررسی و تحلیل نزدیک به ۱۰ سال از فعالیت کسب و کار های مختلف و ارائه راهکارهای مناسب در تجارت مشتریانمان باعث رشد شگرفی در وضعی درآمدی آنها داشتیم. البته زحمات ایشان هم بسیار بسیار مهم می باشد.

  • داشتن تحصیلات در حوزه مدیریت کسب و کار در تیم
  • دارا بودن تیم تخصصی با گرایش هوش مصنوعی
  • تجربه ی ۱۰ ساله در حوزه نرم افزار و طراحی سایت

مراحل سفارش گیری مغزهای متفکر به چه صورت است؟

۱- در خصوص کسب و کار شما بک جلسه می گذاریم

۲- نیاز های کاربردی و کلیدی را در جلسه استخراج می کنیم.

۳- برای پیش برد در تجارت الکترونیک کسب و کار شما طرح هایمان را ارائه می کنیم.

۴- تا به ثمر رسیدن تو این مسیر کنار شما هستیم و از دوستی با یکدیگر لذت خواهیم برد.